Kan din lokal utnyttjas effektivare?

Sweden Inside Solutions AB är ett bolag som verkar i första hand inom dessa verksamhetsområden:

-Företagsetablering/ Företagslokalisering/Företagsflytt
Medverkan i hela processen från behovsanalys, anskaffning av inredning/maskiner, fysisk flytt till etablering av fungerande Facilities Management koncept (FM-koncept).

Relocation management

Facility management


- Verksamhetsutveckling/Förändringsprojekt
Att hjälpa företag analysera egen verksamhet och/eller organisation, studera marknaden för olika produkter, medverka i produktutveckling, arkitektuppdrag etc.

Consulting management

Change management