Vår samlade erfarenhet är från bl.a. följande områden...

 • Facilities manager
 • Inköp/upphandling av entreprenader, tjänster och material
 • Upphandling serviceleverantörer
 • Säkerhetsansvarig
 • Fastighetsansvarig
 • Driftsansvarig
 • Flyttansvarig
 • Projektledare för företagsomlokalisering
 • Projektledare för ombyggnadsprojekt
 • Affärsutveckling
 • Organisationsutveckling

  Vi har jobbat med företag som Ericsson, Skanska, Saab, Song Networks,
  Mölnlycke-SCA, Frans Maas, m.fl.

  Några exempel på uppdrag:
 • Etablering av serviceverksamhet för EHPT´s kontor i Sthlm o Göteborg
 • Uppbyggnad och drift av Facilities Management på Ericsson och Saab
 • Flytt och etablering av Saab Ericsson Space i Göteborg
 • Övergripande lokalplanering för Song Network i Sverige
 • Strategisk lokalförsörjning för Ericsson i Västsverige
 • Projektledning av ombyggnadsprojekt
 • Konceptutveckling av flexibla kontorslösningar med fastighetsägare
 • Affärsutveckling av tjänstekoncept inom Skanska FM
 • Lokalutformning som stöd för en organisation i förändring
 • Upphandlingsansvar/Inköp för Ericssonkoncernen i Väst